OSIS

OSIS SMP NEGERI 2 CIPANAS

OSIS (kepanjangannya adalah Organisasi Siswa Intra Sekolah) adalah suatu organisasi yang berada di tingkat sekolah di Indonesia yang dimulai dari Sekolah Menengah yaitu Sekolah Menengah Pertama((SMP)) dan Sekolah Menengah Atas((SMA)). OSIS diurus dan dikelola oleh murid-murid yang terpilih untuk menjadi pengurus OSIS. Biasanya organisasi ini memiliki seorang pembimbing seorang guru yang dipilih oleh pihak sekolah.

Anggota OSIS adalah seluruh siswa yang berada pada satu sekolah tempat OSIS itu berada. Seluruh anggota OSIS berhak untuk memilih calonnya untuk kemudian menjadi pengurus OSIS.

STRUKTUR ORGANISASI OSIS

SMPN2 CIPANAS

TAHUN PELAJARAN 2016/2017 STRUKTUR ORNANISASI OSIS

 1. Keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 2. Budi pekerti luhur atau akhlak mulia;
 3. Kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara;
 4. Prestasi akademik, seni, dan atau olahraga;
 5. Demokrasi, hak asasi manusia,  lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial;
 6. Kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan;
 7. Kualitas jasmani dan kesehatan;
 8. Sastra dan budaya;
 9. Teknologi informasi dan komunikasi;
 10. Komunikasi dalam bahasa Inggris;
 11. Budaya Lingkungan Sekolah

Ketua Umum                                     :  M. Arif Soleh Kls 8-E

Ketua 1                                                 : Elza Amalia       8-A

Ketua 2                                                 : Agung. S            8-A

Bendahara                                          : Siti Salwa           8- E

Sekretaris 1                                        : Rudi                     8-E

Sekretaris 2                                        : Neng Naili         8-H

Sekbid 1                                               – Ismi Mardiana 8-E

-Hipni                    8-B

-Azipa                   7-B

Asifa                      7-B

Sekbid 2                                               – Helsi Desira      8-B

-Siti Nurhaliza    7-A

-Yuni                      8-i

-Tio                        8-i

Sekbid 3                                               – R.H Moch Luthfi             8-B

-Andini                                 8-B

-Ai Nurma                           8-A

-Deni F                                  8-C

Sekbid 4                                               -Putri Raihan                      8-B

-Tasya                                   7-A

Fajar                                      8-G

Ababil                                   8-G

Dede Siska                          8-i

Sekbid 5                                               Rizki                                       8-A

Riska                                      7-E

Ahmad Syarifudin            8-F

Sekbid 6                                               Neng Rahmawati             8-G

Wulan                                   8-G

Khoirul Adnan                   8-i

Tamara Y                              7-A

Sekbid 7                                               Arin (Siti Fatihah)             8-G

Dila                                         7-D

Widya                                   7-C

Ilham                                     7-H

Meri                                      8-G

Sekbid 8                                               ida                                          8-B

 1. Noval 8-G

Sarah                                     7-G

Dhea                                     7-D

Disa                                        8-i

Sekbid 9                                               Alwi Yahya                          8-G

 1. Risman 7-A

Aji Ilham                              7-i

Sekbid 10                                             Dylan Nizarul                      8-G

Annisa Nurul H                  7-A

Aditya Rais                          7-G

Sekbid 11                                             Fitriani                                  8-B

Yuda                                      7-G

Eni Hapsal                            8-A

 

Catatan                                                ; JUMLAH PENGURUS 49 ORANG